Zespół

Kilka słów o nas

Projekt Stoic Way powstał przy współpracy dr Tomasza Mazura z innym współczesnym stoikiem: Michałem Wiśniewskim. Jest to współczesna inicjatywa, której przyświeca starożytna idea, pogłębiona aktualnym stanem wiedzy antropologicznej, psychologicznej i neurobiologicznej. Naszym celem jest organizacja przedsięwzięć wspierających umiejętności samodzielnego, kreatywnego i rozumnego kierowania własnym życiem w dzisiejszych niełatwych czasach. Zapraszamy na warsztaty, webinary oraz kursy stoickie. Wierzymy w człowieka, w siłę jego rozumu i woli. Im też dedykujemy swoją pracę i pasję.

Przede wszystkim proponujemy nasz autorski system rozbudowanej praktyki stoickiej, rozpisanej szczegółowo na sześciomiesięczny trening. Nacisk kładziemy przede wszystkim na aspekt praktyczny, na konkretne ćwiczenia i procedury do natychmiastowego zastosowania. Efekty nie przyjdą od razu, potrzebna jest cierpliwość i konsekwencja. Jednak jeśli już przyjdą, będą głębokie i trwałe.

Działania nasze realizujemy przy współpracy z Centrum Praktyki Stoickiej (powstało w 2009 roku), współczesną nieformalną organizacją dedykowaną popularyzacji myśli i praktyki antycznego stoicyzmu. Więcej informacji na: www.centrumpraktykistoickiej.pl

Ludzie

Czyli kto tworzy Stoic Way

Tomasz Mazur

Urodzony w Warszawie w 1972 roku, mąż i ojciec trójki dzieci, wykładowca i nauczyciel, trener, pisarz, ale przede wszystkim współczesny praktykujący stoik. Tytuł doktora filozofii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2000 roku, gdzie też w latach 2000-2012 wykładał filozofię. Od roku 2006 związany jest z liceami społecznymi, gdzie nauczał filozofii w systemie matury polskiej oraz międzynarodowej (International Baccalaureate). Obecnie pełni funkcję koordynatora programu IB w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy w Warszawie.

Publikuje zarówno teksty akademickie (książki i artykuły), jak i propedeutyczne (podręczniki filozofii), popularnonaukowe, poradnikowe (między innymi w magazynach “Charaktery” oraz “Benefit”) oraz literackie (Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej, Fiasko, O Stawaniu się Stoikiem).

Stoicyzmem zafascynowany był od początku swojej edukacji filozoficznej, ale w roku 2009 zdecydował się nadać tej fascynacji bardziej praktyczny wymiar, zakładając w Warszawie Centrum Praktyki Stoickiej, a wkrótce potem firmę filozoficzną. Obie te inicjatywy były skupione na popularyzowaniu filozoficznej sztuki życia (z naciskiem na stoicyzm) w trakcie spotkań, warsztatów, wykładów, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm.

Tomasz Mazur od wielu lat testuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, pogłębia jego rozumienie w ciągłych studiach, własnej praktyce, w rozmowach z innymi praktykującymi stoikami, podczas warsztatów, spotkań indywidualnych, w kolejnych poświęconych tej tematyce esejach i książkach.

Tomasz Mazur

Urodzony w Warszawie w 1972 roku, mąż i ojciec trójki dzieci, wykładowca i nauczyciel, trener, pisarz, ale przede wszystkim współczesny praktykujący stoik. Tytuł doktora filozofii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2000 roku, gdzie też w latach 2000-2012 wykładał filozofię. Od roku 2006 związany jest z liceami społecznymi, gdzie nauczał filozofii w systemie matury polskiej oraz międzynarodowej (International Baccalaureate). Obecnie pełni funkcję koordynatora programu IB w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy w Warszawie.

Publikuje zarówno teksty akademickie (książki i artykuły), jak i propedeutyczne (podręczniki filozofii), popularnonaukowe, poradnikowe (między innymi w magazynach “Charaktery” oraz “Benefit”) oraz literackie (Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej, Fiasko, O Stawaniu się Stoikiem).

Stoicyzmem zafascynowany był od początku swojej edukacji filozoficznej, ale w roku 2009 zdecydował się nadać tej fascynacji bardziej praktyczny wymiar, zakładając w Warszawie Centrum Praktyki Stoickiej, a wkrótce potem firmę filozoficzną. Obie te inicjatywy były skupione na popularyzowaniu filozoficznej sztuki życia (z naciskiem na stoicyzm) w trakcie spotkań, warsztatów, wykładów, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm.

Tomasz Mazur od wielu lat testuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, pogłębia jego rozumienie w ciągłych studiach, własnej praktyce, w rozmowach z innymi praktykującymi stoikami, podczas warsztatów, spotkań indywidualnych, w kolejnych poświęconych tej tematyce esejach i książkach.

Michał Wiśniewski

Urodzony w Warszawie w 1982 roku, mąż, ojciec dwóch synów, aktywista i organizator życia stoickiego, współczesny praktykujący stoik. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, przez wiele lat pracował jako audytor oraz specjalista ds. cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych w międzynarodowych korporacjach. Amatorsko uprawia triathlon.

Od 2011 roku wraz z Tomaszem Mazurem współtworzy w Warszawie Centrum Praktyki Stoickiej, a od 2016 roku Kluby Praktyki Stoickiej, które mają ambicję stać się miejscem, gdzie można w swobodny sposób dyskutować o stoicyzmie i praktycznych sposobach wykorzystania tej filozofii w życiu codziennym. Od 2017 roku współtworzy (wraz z Tomaszem Mazurem) inicjatywę Stoic Way, aby wykorzystać swoje doświadczenie osobiste w przygotowaniu współczesnego programu edukacji stoickiej, który pozwoli przybliżyć ideę stoicką szerokiemu gronu odbiorców.  

Michał Wiśniewski od wielu lat z powodzeniem stosuje stoicyzm w swoim życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Praktyczny charakter tej filozofii szczególnie docenił w trakcie wymagających podróży służbowych, które przez kilka ostatnich lat lat stanowiły nieodłączny aspekt jego życia zawodowego i rodzinnego. Typowym wyzwaniom, które stawia wymagająca praca w korporacji (np. relacje w wielokulturowych zespołach, łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, częste podróże służbowe), poświęca swój autorski „Blog pisany później”.

Nasza działalność

Nasza wizja

Inicjatywa Stoic Way ma na celu popularyzację idei stoickich, prowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów oraz konsultacji. Opieramy się na założeniu, że antyczna tradycja stoicka przedstawia atrakcyjną i wciąż aktualną postać wszechstronnej i uniwersalnej praktyki duchowej.

Nasze doświadczenie

Od wielu lat z powodzeniem organizujemy wydarzenia i spotkania filozoficzne, happeningi oraz warsztaty stoickie. 

Prowadzimy także kursy i warsztaty dla firm zorientowane wokół kilkunastu kluczowych zagadnień, dobierając do nich odpowiednie metody i dynamikę. Zagadnienia te to m.in.:

  • kultura organizacji i jej wpływ na efektywność pracy.
  • konflikty wartości pomiędzy sferą zawodową i prywatną.
  • emocje w życiu prywatnym i zawodowym,
  • reguły dobrej rozmowy i skutecznej komunikacji.

Mądrze i skutecznie

W miejsce wyeksploatowanej formuły „chcieć to móc” proponujemy zasadę „pracować to chcieć”. Jakość i intensywność naszej codziennej motywacji stanowi bezpośrednią konsekwencję pracy, jaką włożyliśmy w jakość naszego myślenia, świadomie kreowane nawyki, samowiedzę, przemyślaną hierarchię wartości.