Wysiłek jako sposób życia

Wysiłek jako sposób życia

Siły amerykańskiej piechoty morskiej za swoje motto przyjęły sentencję:

 Pain is weakness leaving the body (Ból to słabość opuszczająca ciało. – tłum. T. M.).

Istotą tego motta jest próba zmiany pewnego stereotypu dość rozpowszechnionego we współczesnej kulturze, a także zakorzenionego w naszej naturze. Wedle tego stereotypu doznawanie wysiłku i trudu jest zazwyczaj nieprzyjemne i lepiej jest tego unikać – jedynym wyjątkiem, począwszy od połowy zeszłego stulecia, stał się wysiłek jakiego doznajemy podczas treningu sportowego. (więcej…)

Praca czy trud?

Praca czy trud?

W dialogu O krótkości życia Seneka wyjaśnia:

„Człowiek zajęty najmniej jest zdatny do życia, ponieważ żadna umiejętność nie jest trudniejsza niż umiejętność życia. Biegłych w innych umiejętnościach jest wszędzie wielu, niektóre z nich nawet młodzi opanowali do tego stopnia, że i sami mogliby innych nauczać. Żyć jednak trzeba się uczyć przez całe życie, a czym zapewne jeszcze bardziej się zdziwisz, przez całe życie należy się uczyć umierać.”

Seneka. O krótkości życia. Przeł.  L. Joachimowicz. Warszawa: 1998. S.  112 (VII).

Główną tezą całego tak zwanego dialogu (który w istocie jest wykładem) jest, że czas jest najważniejszym zasobem człowieka, podczas gdy większość ludzi jest tego faktu niemal całkowicie nieświadoma, marnotrawiąc go na wszelkie możliwe sposoby. Jednym ze sposobów marnowania czasu okazują się być, wedle Seneki, rozliczne zatrudnienia zawodowe i publiczne, poświęcanie się karierze, dążenie do zaszczytów, gromadzeniu majątku. Każde takie zaangażowanie określa on w tekście mianem pracy. Jak czytamy nieco dalej: (więcej…)