Co obiecuje filozofia?

Co obiecuje filozofia?

Szkocki filozof David Hume, w jednym ze swoich popularnych esejów napisał:

 „Ale czegóż pragniesz więcej? Czyż przychodzisz do filozofa jako do czarodzieja, aby za pomocą swych czarów nauczył cię czegoś więcej, niż nauczy cię zwykła ostrożność i oględność?”

David Hume. Sceptyk. W: Eseje. Przeł. T. Tatarkiewiczowa. Warszawa: 1955. S. 121.

Za pomocą tej retorycznie użytej fałszywej alternatywy Hume pośrednio stawia fundamentalne pytanie o naturę filozofii. Czy mianowicie oferuje ona coś zasadniczo dostępnego dla pracy zdrowego rozsądku każdego człowieka, coś mieszczącego się w granicach ludzkiej normy, czy też może, odpowiednio uprawiana, oferuje nam dar znacznie przekraczający ludzką normę, będący przepustką ku doświadczeniom nadnormalnym, by użyć określenia polskiego socjologia Floriana Znanieckiego.

(więcej…)