Wielość osób w człowieku

Wielość osób w człowieku

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów kultury zachodniej jest przekonanie o istnieniu koncentrycznego „ja”. Przez koncentryczność rozumiem tutaj wyobrażenie, że człowiek składa się z warstw, niby koncentrycznie rozchodzących się kręgów – w samym środku jest to, co najbardziej moje, moje najgłębsze “ja”, tożsamość, a im dalej od centrum, tym mniej mnie, tym więcej stosunkowo przygodnych cech i właściwości.

(więcej…)