Postanowienia noworoczne a problem silnej woli

Postanowienia noworoczne a problem silnej woli

Jak tam twoje postanowienie noworoczne? Trzyma się jeszcze? A może już zwątpiłeś w siebie i zaczynasz dryfować w stronę zeszłorocznych przyzwyczajeń?

Czym w istocie jest postanowienie noworoczne? Jest to przede wszystkim wyraz wiary w możliwość pchnięcia swojego życia w jakimś lepszym kierunku mocą własnych postanowień. Z jakiego powodu nie udaje nam się postanowień dotrzymać? W przypadku zarówno postanowień noworocznych, jak i wszystkich innym, powody mogą być trzy. (więcej…)