Trzy podgatunki człowieka

Trzy podgatunki człowieka

Homo sapiens wykształcił się w toku ewolucji jako odrębny gatunek, wypierając po drodze (wedle wielu współczesnych teorii) neandertalczyka. Filozofowie, tacy jak Fryderyk Nietzsche, przewidywali, że także i homo sapiens w postaci, w jakiej go wciąż znamy, będzie musiał ustąpić pola kolejnym osiągnięciom ludzkiej i pozaludzkiej ewolucji. Przy czym Nietzsche postrzega ten proces przede wszystkim w kategoriach aksjologicznych – ten nowy gatunek, czyli w jego ujęciu nadczłowiek, ma być doskonalszy duchowo i mentalnie od swojego poprzednika.

(więcej…)