Trening skutecznego zarządzania sobą

Opanuj stoickie metody pracy nad emocjami,
wartościami, celami i czasem.

Program StoicWay jest półrocznym kursem online, który stworzyliśmy w oparciu o starożytną i współczesną wiedzę stoicką, kilkuletnie badania w Centrum Praktyki Stoickiej, nasze własne doświadczenia w praktykowaniu stoicyzmu, z uwzględnieniem współczesnego stanu wiedzy psychologicznej.

Wierzymy, że prawdziwe szczęście wymaga trudu. Żeby coś w życiu naprawdę zmienić, nie wystarczy wiedzieć, jak to zrobić. Niezbędne jest podjęcie właściwych działań. Dlatego w naszym kursie oprócz części teoretycznej: lekcji, tekstów źródłowych, komentarzy stoickich, znajdziesz także zestaw praktycznych działań, konkretnych wymogów i ćwiczeń do wykonywania.

Od tego, na ile sumiennie i systematycznie zaczniesz wprowadzać je do Twojego życia, będzie zależało, jak mocno się ono zmieni.

Co osiągniesz dzięki kursowi?

 

 • Staniesz się bardziej skoncentrowany i zdyscyplinowany.
 • Nauczysz się lepiej panować nad emocjami i definiować cele.
 • Dowiesz się, jak dokonywać lepszych wyborów, żeby mieć czas na to, co jest dla Ciebie najważniejsze.
 • Będziesz miał okazję do lepszego poznania siebie.
 • Dostaniesz narzędzia pomagające budować lepsze relacje z innymi ludźmi.
 • Poznasz i nauczysz się stosować reguły poprawnego wnioskowania i logicznego myślenia.
 • Zaczniesz czerpać radość z każdej chwili, nie zważając na zewnętrzne okoliczności.
 • Osiągniesz stabilizację i wewnętrzny spokój.

Forma kursu

Wykłady

18 lekcji o stoicyzmie w wygodnej dla Ciebie formie: wideo, audio lub tekst (pdf, mobi, epub).

Zadania

18 procedur, reguł, ćwiczeń do zastosowania w Twoim życiu.

Lektury

18 najważniejszych tekstów stoickich z komentarzami.

Opowiadanie

Opowiadanie „Stoicyzm magiczny” napisane specjalnie dla uczestników kursu.

Quizy

7 quizów z wiedzy o stoicyzmie.

Dyskusje

Dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz indywidualne spotkania online z Tomaszem Mazurem, autorem kursu (w ramach Pakietu Premium).

Opis modułów

Zabezpiecz zasoby

Żadne długoterminowe przedsięwzięcie nie może się udać bez odpowiednich zasobów. W tym module nauczysz się po stoicku troszczyć się o swoje zasoby energetyczne, kondycję fizyczną i panować nad wyobraźnią. Pomoże Ci w tym między innymi drobiazgowo opracowana reguła stoickiego przeglądu siebie oraz ćwiczenie ascezy elektronicznej.

Poznasz również sylwetkę i przemyślenia patrona tego modułu – Seneki Młodszego, wpływowego rzymskiego konsula, filozofa i pisarza z I wieku n.e. Przeczytasz fragmenty jego pięknych listów poprzedzonych naszym wprowadzeniem i przygotowaną przez nas listą zadań do lektury.

Zobacz przykładową lekcje z tego modułu tutaj.

Wypracuj właściwy rytm

Zdarza Ci się przeceniać wpływ jednorazowych zdarzeń na Twoje życie i nie doceniać wartości rutynowych działań? A może czasami tracisz czujność i nie odróżniasz własnych celów i priorytetów od priorytetów innych ludzi i od tego, co jest po prostu modne?

W tym module wypracujesz odpowiedni rytm działania, który pomoże Ci codziennie zbliżać się do Twoich celów, mieć czas na to, co jest dla Ciebie najważniejsze i stawać się lepszym sobą. Wesprą Cię w tym między innymi starannie opracowane i wyjaśnione reguły stoickie: lista priorytetów, zależne-niezależne, koncentracja na zadaniu.Patronem tego modułu jest Marek Aureliusz, cesarz rzymski w II wieku n.e. Będziesz mieć okazję pomedytować nad jego rozmyślaniami, kierując się zaproponowanym przez nas wprowadzeniem do tekstu i zadaniami z nim związanymi.

Ćwicz umysł

Stoicy porównują myślenie do skorupki jajka. Ma ona funkcję ochronną – to znaczy, że chroni Cię przed błędami poznawczymi i podejmowaniem niewłaściwych decyzji. Skorupka jest też bardzo krucha – logika wymaga subtelności, łatwo ją skruszyć, będąc zbyt pochopnym.W tym module nauczysz się pozyskiwać bardziej pełne i rzetelne informacje, wyciągać z nich poprawne wnioski i lepiej je komunikować. Poznasz ćwiczenia z logiki, dyscypliny czytania, słuchania i mówienia oraz techniki metody sokratycznej.Patronem modułu jest Epiktet, urodzony jako niewolnik założyciel jednej z najsłynniejszych szkół filozoficznych w starożytnej Grecji. Zaproponujemy Ci lekturę fragmentów zapisu jego legendarnych wykładów, ale także fragment PróbMichela de Montaigne’a, renesansowego stoicyzującego sceptyka.

Stosuj ćwiczenia stoickie

Często nie wystarczy wiedzieć, co dobre i słuszne, trzeba jeszcze dotrzeć do głęboko ukrytych pokładów przekonań i powiązanych z nimi emocji, rozbroić je niejako i przemienić na swoją korzyść. Jest to możliwe dzięki mentalnym ćwiczeniom i pracy z wyobraźnią, określanej w tradycji stoickiej mianem ćwiczeń duchowych, technik stoickich czy technik siebie.

W tym module nauczysz się dwóch trybów tych ćwiczeń: profilaktycznego pomagającego usposobić i zabezpieczyć umysł, wypracować pewne odruchy, oraz doraźnego, stosowanego w obliczu zagrożenia. Przygotowaliśmy dla Ciebie dziewięć najbardziej znanych i przydatnych w życiu codziennym ćwiczeń stoickich z obu kategorii.Patronem tego modułu jest Chryzyp, ateński filozof z III w n.e., porównywany z Arystotelesem, autor siedmiuset ksiąg i biegacz długodystansowy. Zaproponujemy lekturę fragmentu Rozmyślań Marka Aureliusza, Diatryb Epikteta oraz dialogu O opatrzności Seneki. Do każdego tekstu dołączyliśmy zadania ułatwiające pracę z tekstem.

Żyj zgodnie z wartościami

Stale znajdujesz się w sytuacji wyboru, a istotą dobrego życia jest dokonywanie wyborów Właściwych. Żeby podejmować dobre decyzje, należy umieć odróżnić to, co jest słuszniejsze (lepsze), od tego, co jest mniej słuszne (gorsze).

W tym module, dzięki poznaniu i zdefiniowaniu swoich wartości, nauczysz się lepiej odróżniać jedno od drugiego i w konsekwencji podejmować lepsze decyzje.

Będą Cię w tym wspierały przemyślenia Cycerona rzymskiego pisarza, polityka, mówcy i filozofa z I wieku p.n.e., który jest patronem tego modułu. Proponujemy fragmenty dwóch klasycznych tekstów tego autora O najwyższym dobru i złu oraz Rozmowy tuskulańskie. Do tej pary dołączamy też fragment O dobrodziejstwach Seneki. Każdy tekst jest ponadto opatrzony komentarzem i zadaniami do lektury pomagającymi łatwiej przyswoić jego treść.

Poznaj samego siebie i zamieszkaj we własnym życiu

W ostatnim module poznasz oryginalne strategie stoickie, spojrzysz na stoicyzm z innej, bardziej współczesnej perspektywy. Przede wszystkim zaś dostaniesz narzędzia do wypracowania swojej własnej wersji stoicyzmu, dostosowanej do realiów Twojego życia. Patronem tego modułu jesteś Ty.

Co mówią o Programie jego absolwenci

Jestem Państwu wdzięczna za ten kurs, wiele skorzystałam, zmieniłam, dziękuję.

Ewa

Jestem zachwycony kursem, świetnie pomyślany i bardzo treściwy merytorycznie.

Dariusz

Kurs jest naprawdę świetny i bardzo mi pomógł w moim życiu – zarówno osobistym jak i zawodowym. Materiały są niezwykle interesujące i unikalne – bardzo trudno byłoby je znaleźć w innym miejscu. Forma jest niezwykle ciekawa. Spojrzenie autora merytorycznego kursu jest bardzo szerokie i, tam gdzie jest to korzystne dla uczestnika, wykracza poza obszar stoicyzmu. Widać, że w przygotowanie tego czasu została włożona masa czasu i energii. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w tym kursie i poznać tę niezwykle cenną wiedzę.

Artur

Bardzo odpowiadała mi różnorodność zastosowanych form pracy. Lektury stoickie to także świetny pomysł. Super pomysł i świetne wykonanie. Dziękuję 🙂

Jerzy

Wartością dodaną programu jest spójny i uporządkowany przekaz treści. Choć o części poruszanych zagadnień czytałem już wcześniej, to program pozwolił mi na ich lepsze zrozumienie i częściowo wdrożenie w praktyce. Chcę przerobić program jeszcze raz w ramach poszczególnych tygodni celem pogłębienia praktyki. Szczególnie wysoko oceniam wykłady i zadania.

Rafał

Cennik

Wybierz pakiet optymalny dla Ciebie

Pytania i odpowiedzi

Ile materiałów zawiera kurs?

 • 20 godzin lekcji (wykładów)
 • 18 zadań
 • 18 lektur
 • 24 odcinki opowieści „Stoicyzm magiczny”

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak, możesz zapłacić w ratach za Pakiet Podstawowy tutaj i za Pakiet Premium tutaj.

Co się stanie, jeśli nie skończę kursu w ciągu 6 miesięcy?

Możesz przerabiać kurs we własnym tempie. Po 6 miesiącach wciąż będziesz miał pełny dostęp do materiałów.

Czym jest 30-dniowa gwarancja satysfakcji?

Zawsze staramy się grać fair. Nasze pakiety (podstawowy oraz premium) objęte są 30-dniową gwarancją satysfakcji. Jeżeli po pierwszym module nie będziesz zadowolony, zwrócimy całość poniesionych przez Ciebie kosztów na Twoje konto.

Autor kursu

Autorem merytorycznej zawartości programu jest dr Tomasz Mazur, współczesny stoik, pedagog, trener i wieloletni praktyk stoicyzmu, twórca projektu Centrum Praktyki Stoickiej oraz współtwórca inicjatywy Stoic Way powołanej w celu promowania współczesnej edukacji stoickiej.

Kompetencje merytoryczne i pedagogiczne rozwijał przez dwanaście lat pracy na Uniwersytecie Warszawskich, jako nauczyciel filozofii w warszawskich liceach, wreszcie jako prowadzący liczne warsztaty stoickie. Opublikował szereg wysoko cenionych książek popularyzujących stoicyzm i filozoficzne podejście do życia, między innymi: Fiasko (2012), O stawaniu się stoikiem (2014), Wielki Spokój. Trzydzieści antycznych lekcji dobrego życia według Muzoniusza Rufusa (2018), Zakazana historia filozofów. Niestoicka powieść stoika (2019).

W swoich publikacjach i działalności edukacyjnej kładzie nacisk na to, jak praktykować stoicyzm dzisiaj i odnaleźć w nim remedium na wyzwania otaczającego nas świata: zawrotne tempo życia, nadmiar bodźców, konflikt wartości, lęki, stres w pracy i problemy w relacjach.

Tomasz Mazur, Twórca StoicWay

Jesteś gotowy?

Zapytaj o szczegóły