Co obiecuje filozofia

Szkocki filozof David Hume, w jednym ze swoich popularnych esejów napisał:

 „Ale czegóż pragniesz więcej? Czyż przychodzisz do filozofa jako do czarodzieja, aby za pomocą swych czarów nauczył cię czegoś więcej, niż nauczy cię zwykła ostrożność i oględność?”

David Hume. Sceptyk. W: Eseje. Przeł. T. Tatarkiewiczowa. Warszawa: 1955. S. 121.

Za pomocą tej retorycznie użytej fałszywej alternatywy Hume pośrednio stawia fundamentalne pytanie o naturę filozofii. Czy mianowicie oferuje ona coś zasadniczo dostępnego dla pracy zdrowego rozsądku każdego człowieka, coś mieszczącego się w granicach ludzkiej normy, czy też może, odpowiednio uprawiana, oferuje nam dar znacznie przekraczający ludzką normę, będący przepustką ku doświadczeniom nadnormalnym, by użyć określenia polskiego socjologia Floriana Znanieckiego.

Continue reading “Co obiecuje filozofia”