Zostań u siebie

Najważniejsze hasło ostatnich tygodni brzmi „zostań w domu”. Do zastosowania się do tej dyrektywy przekonują politycy, dziennikarze, specjaliści i celebryci. Z wykonaniem jest oczywiście różnie. Po zamknięciu Kampinosu i innych parków narodowych ludzie tłumnie wylegli na osiedlowe deptaki, pobliskie ścieżki – najwidoczniej nie umieją usiedzieć w domu.

Continue reading “Zostań u siebie”

Urealnienie

Pisałem tu już o różnych korzyściach, jakie możemy czerpać z faktu pandemii koronawirusa. Obserwuję reakcje ludzi na to, co się dzieje, i jakkolwiek faza całego procesu wciąż wydaje się jeszcze raczej wczesna, wiele wciąż jeszcze przed nami, dużo niewiadomych, to chyba już teraz można powiedzieć, że jedną z najważniejszych lekcji, jaką z zaistniałej sytuacji możemy wynieść, jest urealnienie.

Continue reading “Urealnienie”

Jakie korzyści niesie za sobą epidemia koronawirusa?

Choroba, zwłaszcza taka, która przybiera postać epidemii, a nawet pandemii, nigdy nie jest sama w sobie korzystna. Stoicy zaliczają ją do klasy rzeczy niekorzystnych, określanych także mianem niedogodnych, niewygodnych czy niegodnych wyboru. Jednak w naturze ludzkiej leży, żeby wszelkie niedogodności życia starać się, przez stworzenie odpowiedniej perspektywy, obrócić na tak zwaną korzyść. Czasem robimy to bezwiednie i bezrefleksyjnie, ale można to także robić w sposób przemyślany i świadomy.

Continue reading “Jakie korzyści niesie za sobą epidemia koronawirusa?”

Koronawirus jako metafora życia – spostrzeżenia stoickie

Jeden z zaprzyjaźnionych stoików zasugerował mi, żebym kolejny wpis na blogu poświęcił histerii wokół koronawirusa. Jednocześnie, tego samego dnia, inny zaprzyjaźniony stoik zwrócił mi uwagę, że ludzie bagatelizują zagrożenie i że warto o tym napisać. Jak jest zatem? Ludzie reagują przesadnie czy niedosadnie?

Continue reading “Koronawirus jako metafora życia – spostrzeżenia stoickie”