Istnieje kilka najważniejszych znaczeń terminu szczęście. Najczęściej mówimy o szczęściu w rozumieniu pewnego mniej lub bardziej przejściowego stanu dobrostanu, kiedy to coś ważnego nam się w życiu ziściło. Powiedzmy, że jest to szczęście w znaczeniu potocznym. Nieco rzadziej mówimy o szczęściu w znaczeniu pewnego bilansu. Patrząc wstecz na znaczący okres naszego życia, podliczamy go w kategorii bilansu doświadczeń przykrych i negatywnych z jednej strony oraz przyjemnych i pozytywnych z drugiej strony. Jeśli przeważają te drugie, mówimy o szczęściu: nazwijmy je szczęściem bilansu.

Jednak w tradycjach duchowy sens poszukiwania szczęścia wyznaczały zawsze dwa kluczowe pytania: po pierwsze o kompletność szczęścia, po drugie o jego trwałość. Duża część ludzi nie zadowala się jakimś szczęściem, chce szczęścia kompletnego, które przenika ich egzystencję do samego rdzenia, które ma zakorzenienie w ich istocie, jest wypełnieniem ich przeznaczenia. Z drugiej strony żadne szczęście nie wydaje im się kompletne, jeśli jest naznaczone niepewnością jego trwania, a więc na przykład perspektywą śmierci i nicości.

Dlatego trzecim kluczowym znaczeniem terminu szczęście jest to, które jest kompletne i trwałe. Poszukiwaniem takiego szczęścia zainteresowani byli antyczni stoicy. Jak je osiągać, tego uczy Muzoniusz Rufus. W lekcji siódmej przygotowanej przez nas książki Wielki spokój. Trzydzieści antycznych lekcji dobrego życia według Muzoniusza Rufusa zwracamy uwagę na pewne zgubne założenie, które przyjmują zazwyczaj ludzie wątpiący w ziszczalność tego ideału szczęścia. Założenie to nazwałbym pomijaniem źródła. Koncentrujemy się zazwyczaj na przeszkodach, jakie stoją na drodze do uzyskania trwałego szczęścia. Wymieniamy przeciwności takie jak choroby, śmierć, nietrwałość relacji międzyludzkich, przemijalność wszystkiego, nagłe zdarzenia losowe i tak dalej.

Tymczasem sekret stoicyzmu polega nie na tym pomimo czego zachowuje stoik szczęście, ale co jest tego szczęścia źródłem. Co jeśli znajduje się w naszych wewnętrznych zasobach źródło, które gwarantuje szczęście trwałe i kompletne, i w dodatku takie, które jest poza zasięgiem wszelkich tak zwanych przeciwności losu i tragedii?

Trzeba poznać bliżej Muzoniusza Rufusa, żeby zrozumieć, o jakim źródle tutaj mówimy. Zapraszamy zatem do lektury naszej książki!

[maxbutton id=”3″ ]

Z okazji wydania e-booka zapraszamy na spotkanie live na Facebooku z jego autorem – Tomaszem Mazurem. Na spotkaniu dowiecie się, jak wygląda droga do praktykowania stoicyzmu i dlaczego warto podążać właśnie za Muzoniuszem Rufusem, zapomnianym stoikiem. Oprócz sesji Q&A na koniec spotkania przewidujemy też niespodziankę! Zapraszamy do udziału!