Epiktet bardzo często domagał się od swoich słuchaczy dowodów nie na to, że rozumieją jego nauki, ale na to, że je praktykują. „Pokażcie mi stoika!”, wołał, narzekając, że w odpowiedzi zbyt często otrzymuje jedynie popisy erudycji, recytowanie cytatów z Chryzypa czy inne chytre uniki.

Jak jednak mógłby wyglądać taki dowód rzetelnego i konsekwentnego praktykowania stoicyzmu? Czy naprawdę łatwo jest to praktykować, czy łatwo jest wcielić w życie nauki o zachowaniu wewnętrznej harmonii i spokoju? 

Odpowiedzi na te pytania mogą przyjść tylko z wnętrza żywej praktyki. O ile stoicka sztuka życia liczy sobie już ponad 2300 lat, o ile wyłoniła niezliczone rzesze praktyków, wielu mistrzów, okazując się skuteczna i inspirująca dla całych pokoleń, o tyle z drugiej strony każda epoka ma swoje specyficzne wyzwania, potrzeby, słownik. Dlatego wciąż od nowa musimy adaptować stoickie intuicje i odkrycia. Jak dzisiaj może wyglądać żywa recepcja i praktykowanie stoicyzmu? Trzeba to po prostu robić, a efektami dzielić się, wysłuchując pytań, udzielając odpowiedzi, komentując z perspektywy stoickiej aktualne wydarzenia, opracowując nowe wersje starych stoickich ćwiczeń, wymyślając nowe, jeśli to konieczne i możliwe. 

Praktykuję stoicyzm od około dziesięciu lat. Wciąż napotykam nowe wyzwania, zamiast rutyny i nudy, z fascynacją odkrywam nowe rozległe krainy doświadczeń i refleksji. Można skupić się na jednej tradycji duchowej, penetrując ją uparcie, na każdym kroku napotykając niewyczerpalne bogactwo. To właśnie mi się przydarzyło ze stoicyzmem. Najnowszą formą, za pomocą której chcę się tym dzielić jest podcast stoicki, Ze stoickim spokojem. Sądzę, że ta formuła pozwoli niektórym, bardziej niż tekst pisany, zetknąć się z rzeczywistością codziennej stoickiej praktyki i ją zrozumieć. Serdecznie zapraszam do słuchania! 

[maxbutton id=”1″ url=”https://stoicway.net/podcast/” text=”Słuchaj teraz” ]