Urealnienie

Pisałem tu już o różnych korzyściach, jakie możemy czerpać z faktu pandemii koronawirusa. Obserwuję reakcje ludzi na to, co się dzieje, i jakkolwiek faza całego procesu wciąż wydaje się jeszcze raczej wczesna, wiele wciąż jeszcze przed nami, dużo niewiadomych, to chyba już teraz można powiedzieć, że jedną z najważniejszych lekcji, jaką z zaistniałej sytuacji możemy wynieść, jest urealnienie.

Continue reading “Urealnienie”

Jakie korzyści niesie za sobą epidemia koronawirusa?

Choroba, zwłaszcza taka, która przybiera postać epidemii, a nawet pandemii, nigdy nie jest sama w sobie korzystna. Stoicy zaliczają ją do klasy rzeczy niekorzystnych, określanych także mianem niedogodnych, niewygodnych czy niegodnych wyboru. Jednak w naturze ludzkiej leży, żeby wszelkie niedogodności życia starać się, przez stworzenie odpowiedniej perspektywy, obrócić na tak zwaną korzyść. Czasem robimy to bezwiednie i bezrefleksyjnie, ale można to także robić w sposób przemyślany i świadomy.

Continue reading “Jakie korzyści niesie za sobą epidemia koronawirusa?”

Drzemka w pracy

Z okazji Światowego Dnia Drzemki w Pracy, przypadającego na 12 marca, chciałbym poświęcić odrobinę uwagi tej zbawiennej i niedocenianej praktyce. Żyjemy wszak wszyscy w świecie pewnego rygoru pracy. Większość ludzi, żeby się utrzymać, żeby wieść życie na pożądanej przez nich stopie, zmuszona jest przez wiele godzin dnia powszedniego wykonywać czynności, na które normalnie nie miałaby ochoty. 

Continue reading “Drzemka w pracy”

Koronawirus jako metafora życia – spostrzeżenia stoickie

Jeden z zaprzyjaźnionych stoików zasugerował mi, żebym kolejny wpis na blogu poświęcił histerii wokół koronawirusa. Jednocześnie, tego samego dnia, inny zaprzyjaźniony stoik zwrócił mi uwagę, że ludzie bagatelizują zagrożenie i że warto o tym napisać. Jak jest zatem? Ludzie reagują przesadnie czy niedosadnie?

Continue reading “Koronawirus jako metafora życia – spostrzeżenia stoickie”