Zasada wyrzeczenia natychmiastowego

Zasada wyrzeczenia natychmiastowego

Większość antycznych doktryn filozoficznych i religijnych w ten czy inny sposób wiązało poczucie spełnienia z ideą wyrzeczenia. Wynikało to z powszechnego wówczas przekonania podstawowego, że aby osiągnąć szczęście, winien człowiek raczej nagiąć swe potrzeby i pragnienia do rytmu świata niż na odwrót. Pod tym względem ludzkość, zwłaszcza w wydaniu cywilizacji zachodniej, wyewoluowała w zgoła przeciwnym kierunku. Dzisiaj wierzymy, że świat jest areną realizacji naszych potrzeb i pragnień, wobec których nie ma innych ograniczeń niż wyobraźnia i obecny stan wiedzy technicznej.

(więcej…)

Pornografia emocjonalna

Pornografia emocjonalna

Według seksuologów nawyk oglądania treści pornograficznych dostępnych w internecie zazwyczaj wpływa negatywnie na życie seksualne człowieka. Jest tak dlatego, że aktywność ta wytwarza w nas nieadekwatny obraz intymności.

(więcej…)